Děti v Haluzí

Lesní klub

Lidská bytost potřebuje ke svému vývoji přirozený bezpečný prostor a podnětné prostředí. Věříme, že zejména na začátku našich životů, je příroda tím nejvhodnějším místem, poskytujícím potřebné výzvy a niterné pozitivní zážitky. V Tvořivé zahradě Haluzí je k přírodní vegetaci přistupováno s citem a v duchu trvale udržitelného rozvoje (permakultury). V našich očích je to tedy – zejména pro děti – ideální přírodní území, kde se mohou harmonicky rozvíjet. Právě proto zde zakládáme dětský lesní klub Děti v Haluzí, který bude zastřešovat jak vzdělávací, tak volnočasové aktivity pro děti, jejich rodiče a další sympatizanty. Svou činnost zahájil v září 2020. V budoucnu si přejeme růst s našimi docházejícími dětmi v plánované přírodní komunitní škole.

Lesní klub Děti v Haluzí je otevřen dětem od 3 do 7 let tři dny v týdnu (pondělí, úterý, středa) od 8 do 16 hodin. Stálá skupina 15 dětí je doprovázena dvěma průvodci – většinou ženou a mužem. Klubu je vyhrazena téměř hektarová zahrada, jako zázemí slouží mongolská jurta se zakrytou terasou. Dopoledne děti tráví zpravidla na výpravách po okolních lesích a lukách, po obědě a odpočinku tvoří a zkoumají svět přímo na pozemku. Dopolední svačinu dětem připravují rodiče doma, oběd a odpolední svačinu dováží lokální dodavatel. Mimo pravidelný provoz klub pořádá veřejné kulturní a vzdělávací akce, výlety, víkendové pobyty a tábory.

Ceník

Za tři dny v týdnu – pondělí, úterý a středu v čase od 8 do 16 hodin.

školkovnéstravné
3900 Kč / měsíc70 Kč / den

Sourozenecká cena školkovného pro dvě děti se slevou – 6800 Kč / měsíc.
Třídní fond: 500 Kč/pololetí.


Pedagogická koncepce

Náš cituplný a respektující přístup k místní přírodě vnášíme skrze prvky přírodní pedagogiky i do spolupráce s dětmi. Dále nacházíme inspiraci především ve waldorfských principech. Naše společné dny mají pravidelný rytmus, který dětem umožňuje zažívat pocit bezpečí a jistoty, posilovat jejich životní sílu a později se tak podílet na formování jejich vlastní sebedůvěry, sebejistoty i sebevědomí. Školní rok je protkán slavnostmi a rituály, skrze které mohou děti v předškolním věku nejlépe vnímat souvislosti, zákonitosti přírody a plynutí času. Zároveň se v těchto lidových tradicích nachází mnoho inspirativních pradávných příběhů, které jsou pro dětskou duši nepostradatelné. Vytváříme bezpečné a láskyplné prostředí pro přirozený vývoj dětí s ohledem na dětské prožívání světa tady a teď. Základními pilíři našeho přístupu jsou volná hra a učení řízené dítětem.

Rytmus dne

8:00 – 8:50příchod dětí
9:00 – 9:15ranní kruh
9:15 – 9:45svačina, odchod do lesa
9:45 – 11:45pobyt v lese, návrat
11:45 – 12:00příprava na oběd
12:00 – 12:30oběd
12:30 – 12:45příprava k odpočinku, možnost vyzvednutí dětí
12:45 – 14:00odpočinek
14:00 – 16:00odpolední program v zázemí, svačina, vyzvedávání dětí

Zázemí v zahradě Haluzí nám dává možnost pozorovat přírodu každým dnem, uvědomovat si, co se kolem nás odehrává a stát se tak plnohodnotnou součástí všeho tohoto dění. Pracujeme s vědomím toho, jak důležité je, být dětem vzorem – naší úctou a pokorou k matce Zemi, v respektující a laskavé vzájemné komunikaci, ve smysluplné spolupráci.

Toto pojetí předškolního vzdělávání klade jisté nároky i na rodiče – vítána je spolupráce při přípravách i následné realizaci jednotlivých slavností, pomoc s péčí o zázemí a pozemky dětského klubu, vlastní iniciativa a tvůrčí aktivity, otevřenost ke společné diskusi a především zúčastněný vědomý přístup, kdy rodiče ví, co prožívají jejich děti. To vše s ohledem na možnosti a potřeby každého z nás.

Vážíme si toho, že můžeme takto podnětné prostředí pro nás všechny spoluutvářet. S úctou, pokorou, respektem a ochotou učit se novým věcem, čelit výzvám a rozvíjet sebe sama.

Průvodci

Martina Váchová

hlavní průvodkyně

Jiří Jaroš
(Řízek)

stežejní průvodce

Kristýna Pazderková

metodička a příležitostná průvodkyně

Monika Krátká

podpůrná průvodkyně

Tvůrci

Mája Sýkorová

vedoucí organizační duše

+420 721 275 383

maja@haluzi.cz

Simba
(Petr Sýkora)

strůjce myšlenky a školník

+420 607 112 119

simba@haluzi.cz

Šárka Herrmannová

právní a administrativní spása

Kateřina Kmínková

koordinátorka-metodička

Jsme neziskovou veřejně prospěšnou organizací, budete-li nás moci podpořit darem, umožníte nám stabilněji fungovat a rozvíjet se.

Případné finanční dary, prosím, zasílejte na č.ú. 92549518/2010
(Fio banka) s VS: 4 a zprávou pro příjemce: dar na činnost.

Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely
či darovací smlouvu rádi na vyžádání zašleme.

Po konzultaci též rádi přijmeme hmotné dary (vybavení zázemí, zahradní náčiní, palivové dříví, stavební materiál, hry a herní prvky pro děti apod.).

DĚKUJEME!

Děti v Haluzí, z.s.

Opatovice II 13, 285 04, Uhlířské Janovice
IČ: 09254951

Číslo účtu: 92549518/2010 (Fio banka)

Lesní klub bude mít od nového školního roku nového koordinátora a funguje pod novým spolkem, pokud máte zájem o bližší informace a případné přihlášení vaší ratolesti do lesního klubu, neváhejte kontaktovat naše průvodce:
Jiří Jaroš jaros112@gmail.com+420605021852
Martina Váchová martina.vachova@gmail.com+420731438437 

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol.