Lokální Potraviny

Velice rádi bychom vám představili další projekt, který v tuto chvíli rovněž roste a sílí v místě Haluzí. Jedná se o nabídku kvalitních, rukama a srdcem vypěstovaných či vytvořených potravin od místních producentů. Hledání takových lidí nás moc baví, stejně tak jako jejich následné propojování s odběrateli a jelikož počet i pestrost takto vypěstovaných produktů předčila naše očekávání, rozhodli jsme se o tuto radost podělit i s vámi.

Vše začalo letos na jaře, díky situaci, která tou dobou ovlivňovala takřka celý svět. Trávili jsme více času doma a naskytla se nám tak hezká příležitost zamyslet se nad tím, co z našich dosavadních činností dává smysl, co smyslu již pozbylo a co nového by smysl dávat mohlo. Díky omezení služeb, jež jsme do té doby brali jako běžnou součást života, vznikl jeden z nových nápadů. Uvědomili jsme si, jak moc je důležité, mít kontakt s lidmi z okolí, kteří něco tvoří, pěstují a vyrábí a to s radostí, láskou a proto, že chtějí. Vnímáme to jako způsob, jak si obstarat to, co potřebujeme a zároveň znát producenta, původ a „kořeny“ dané potraviny, předmětu či služby, což považujeme za úžasnou a pro nás důležitou součást. Mimo to za tím vidíme cestu k dobrodružství, opravdovosti – ať už v potravinách či vztazích – a rovněž k radosti a nadšení z propojení nás, odběratelů, a producentů a to napříč všemi směry.

Pustili jsme se tedy do toho, našli producenty (zpočátku nás ani nenapadlo, kolik a jak zajímavých se v našem okolí nachází) a sestavili nabídku potravin, jejichž místo původu je, až na výjimku místně pražené kávy, od nás vzdálených méně než 40 km.

Další změnou, která se s tímto obdobím pojí, byla změna místa. V počátcích jsme žili a pomáhali na kozí farmě v Komorcích, nedaleko Haluzí. Získali jsme tím vhled do života, kdy člověk opravdu žije v propojení s tím, co ho živí. Stará se o to, tvoří a nakonec nabízí něco opravdu hodnotného, něco, co vzešlo ze srdce. Nyní jsme na půdě Haluzí a s radostí a vděkem se podílíme na jeho tvorbě. Výměnou nám pak poskytuje úžasný prostor a podporu v tom, co nás baví. Sdílíme tím tedy nejen místo, ale i určitý princip či „filozofii“, která je přítomna ve všem, co Haluzí obklopuje a tvoří.

Jak to celé chodí?

Pošlete nám svůj e-mail
Obdržíte objednávkový formulář
Vyplníte a odešlete objednávku
V daný termín se dostavíte na odběrné místo
Dorazíte domů s nákupem

Co se týče nabídky, jejími základními prvky jsou jednoduchost a co nejpřímější vztah mezi producentem a odběratelem. Ceny jsou tedy stejné, jako si je stanovují farmáři. My jsme zprostředkovateli celého nákupu – poskytneme nabídku a následně ji dle objednávky dovezeme na odběrné místo. Výměnou za tuto službu nám pak v závěru objednávky můžete přispět formou doporučeného příspěvku. Jeho výše je vypočítaná z nákladů na zprostředkování a je orientační. Jakou částkou přispějete, je na vás – podle chuti a možností.

Termíny pro objednání:

Aktuální: 10.2. – 14.2.

Následující: 17.2. – 21.2.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Monča

Monika Krátká

+420 722 904 016
monca.kratka@seznam.cz

Jenda

Jan Olšaník

+420 774 974 454
jan.olsanik@gmail.com