Hrubá stavba předjurtí v zimě

„Předjurtí“ z kulatiny