Trám vyrobený rukama, nebo spíše sekerou, vypadá úplně jinak, než ten který seženete na pile. Sekera zanechá na dřevě nesmazatelný rukopis a úplně jinou úpravu povrchu než pila. Vyrobit lze samozřejmě „jakýkoli“ rozměr či tvar trámu, jsme limitováni jenom rozměry a tvarem kmene stromu.

Nejprve do kulatiny stromu vysekáme takzvané „vruby“ což jsou hrubé klínové záseky poblíž stěny otesávaného trámu asi po 20 cm, následně hrubě odsekáme velké kusy dřeva mezi vruby, čímž trám získává na tvaru. Následuje práce širočinou. Tady už se tvoří finální tvar a povrch trámu.

Cenu trámu vypočtu individuálně, ale pro představu lze počítat s cenou 53 000 Kč / m3. Takže třeba běžný metr trámu 14x16cm vyjde cca na 1200 Kč.