Záhonoviště!

Momentálně vrcholí jarní práce na našem záhonovišti. Jeho tvorbu jsme započali již loni, stavbou skleníku a asi 5 hlubinně zúrodněnými permakulturními záhonky.

Letos jsme do záhonoviště vložili mnohem větší množství energie a zrovna dokončujeme záhonky s číslem 16 a 17. Těším se, až spočtu celkovou plochu záhonů dohromady, až tenhle výtvor bude kompletní (asi nikdy kompletní nebude 🙂 )

Celkem počítám, že padne 6 tater kozího vyzrálého hnoje, asi 40 kubíků štěpky, 6 vozíků dřeva, cca 5 kubíků dřevěného uhlí (biouhlu), celá půda stodoly starého sena, cca 1/4 veškeré vykopané hlíny (ornice) kterou tam vracíme, 100 kg kamenné moučky z lomu, roční obsah kompostovacích toalet, 2 hromady 18-denního Berkeley kompostu (jako člověk vysoké) a jedna hromada starého 3-letého kopostu.

Kolečka jsem už dávno přestal počítat… 🙂

Záhonoviště v Haluzí (Květen 2020)